Dydaktyka w czasie COVID-19

Uwaga Studenci!

Przed rozpoczęciem zajęć realizowanych w formie kontaktowej WSZYSCY STUDENCI zobowiązani są do odbycia i zaliczenia kursu on-line UMP COVID-19. Kurs dostępny będzie od 25 września 2020r. od godz. 15.00, po zalogowaniu się do systemu WisusS, na platformie OLAT.

Ważne dokumenty: