Dział Kształcenia

Adres:
Collegium Maius, pok. 250
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl

Kierownik
mgr Nadia Majewska
tel.: 61 854-61-08
e-mail: nmajewska@ump.edu.pl

Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia
mgr Inga Ciastowicz-Tomczak
tel.: 61 854-62-84
e-mail: i.ciastowicz-tomczak@ump.edu.pl

Ankietyzacja
mgr Katarzyna Ziętarska
tel.:  61 854-62-67
e-mail: kzietarska@ump.edu.pl

Kształcenie specjalizacyjne dla farmaceutów
mgr Katarzyna Świątkowska
tel.: 61 854-62-83
e-mail: kursfarm@ump.edu.pl


Zakres prac Działu Kształcenia:

1) koordynuje i prowadzi obsługę administracyjną w zakresie procesu kształcenia na szczeblu ogólnouczelnianym,

2) wdraża, utrzymuje i rozwija elektroniczny system oceny jakości kształcenia przez studentów,

3) prowadzi nadzór nad procesem ankietyzacji studentów,

4) współpracuje z jednostkami Uczelni w celu realizacji zadań związanych z analizą jakości kształcenia,

5) prowadzi obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia,

6) prowadzi sprawy dotyczące kształcenia podyplomowego oraz kursów poprzez Centrum Studiów Podyplomowych.