Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku


- SŁOWO WSTĘPNE -

Szanowni Państwo,
Drodzy Seniorzy!

Bardzo się cieszę, że Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poparł ideę utworzenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Realizując tę inicjatywę będziemy mogli jeszcze szerzej prowadzić edukację prozdrowotną w zakresie profilaktyki typowych chorób wieku starszego.

Już teraz zapraszam Państwa do udziału w pierwszym cyklu proponowanych wydarzeń.

Podpis- KOMUNIKATY -- HARMONOGRAM SPOTKAŃ -

Spotkanie nr 1
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 2
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 3
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 4
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 5
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 6
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 7
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 8
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 9
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:
Spotkanie nr 10
Termin:
Miejsce:
Temat:
Prowadzący:

 
- PLANOWANA LOKALIZACJA WSZYSTKICH SPOTKAŃ -

Mapa- AKTY PRAWNE -

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kilkoma ważnymi dokumentami:

» Uchwała nr 191/2018 Senatu UMP w sprawie utworzenia Medycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Kontakt

Dział Promocji i Karier
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-31
e-mail: promocja@ump.edu.pl