Komunikaty naukowe

 

 

Plakat

 

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w Uczelnianym Centrum Aparaturowym uruchomiona została ultrawirówka Thermo Sorvall MX120+, wyposażona w rotor stałokątowy, umożliwiający wirowanie próbek z prędkością do 80 000 obrotów na minutę (414 600 x g). Zachęcamy Państwa do korzystania z tego ultranowoczesnego urządzenia oraz do planowania nowych projektów, uwzględniających możliwość jego wykorzystania. Oferta skierowana jest w szczególności do osób zajmujących się szeroko pojętą biologią molekularną, biologią komórki oraz biochemią. Metoda preparatywnego wirowania przy bardzo wysokich prędkościach umożliwia frakcjonowanie w gradiencie gęstości ultrastruktur komórkowych, w tym: błon komórkowych, mitochondriów, mikrosomów i rybosomów, jak również może być wykorzystywana do rozdzielania frakcji polimerów organicznych takich jak białko, RNA i DNA. Wśród innych zastosowań ultrawirówki można wymienić izolację wirusów, ich składowych oraz lipoprotein. Więcej informacji o możliwych zastosowaniach tej i innych ultrawirówek można znaleźć na stronie internetowej producenta: https://www.thermofisher.com.au/show.aspx?page=/ContentAUS/Scientific/Applications/Applications-Centrifugation.html

Uczelniane Centrum Aparaturowe – Jesteśmy, aby pomagać!  

 

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się, zaplanowanym na grudzień 2017 kolejnym naborem wniosków do Narodowego Centrum Nauki w programach Opus, Sonata, Preludium zachęcam Państwa do przygotowywania swoich aplikacji z uwzględnieniem możliwości ich całościowej lub częściowej realizacji w Uczelnianym Centrum Aparaturowym mieszczącym się w Centrum Biologii Medycznej przy ul. Rokietnickiej 8. Jednostka zapewnia możliwość wykonania eksperymentów naukowych (modelowania zjawisk biologicznych, stanów patologicznych itd.) na hodowlach komórek prawidłowych lub nowotworowych, w tym na materiale pierwotnym i komercyjnych liniach ustalonych. Oferujemy możliwość przeprowadzenia doświadczeń interwencyjnych, opierających się na inhibicji chemicznej, jak również podwyższeniu lub obniżeniu ekspresji określonych genów metodami biologii molekularnej. Prócz badań w standardowych warunkach 21% prężności tlenu, oferujemy możliwość prowadzenia doświadczeń w warunkach hipoksji. Poza możliwością wykonania eksperymentów in vitro, Uczelniane Centrum Aparaturowe zachęca do uwzględnienia w planach badawczych dostępnych metod oceny jakościowej i ilościowej na poziomie RNA, DNA i białka. W tym zakresie zapewniamy możliwość obrazowania za pomocą mikroskopii świetlnej, fluorescencyjnej oraz skaningowej, ocenę ekspresji genów, ich polimorfizmów oraz mutacji, jak również ocenę białka metodami: immunoenzymatyczną (ELISA), western-blot i cytometrii przepływowej. Ponadto oferujemy możliwość wykorzystania innych, często unikatowych metod, w tym: sortowania komórek, laserowej mikrodysekcji, wirowania przy wysokich prędkościach (do 210 000 g), wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spekrometru do badań proteomicznych. Uczelniane Centrum Aparaturowe dysponuje także możliwością przechowywania materiału biologicznego w zamrażarkach niskotemperaturowych oraz w zautomatyzowanym systemie mrożenia w ciekłym azocie. Osoby posiadające stosowne uprawnienia do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi mogą także rozważyć zaprojektowanie doświadczeń in vivo, których realizacja będzie możliwa w podległej Centrum Pracowni Zwierząt Doświadczalnych. Badacze zainteresowani realizacją swoich projektów w Uczelnianym Centrum Aparaturowym mają możliwość zatrudnienia „na grant” pracowników (technik, doktorant, post-doc), którzy całość lub część projektu wykonają samodzielnie, lub mogą też całość zaplanowanych badań zlecić do wykonania wykwalifikowanemu personelowi jednostki. Pracownicy Centrum służą także pomocą w zakresie planowania zakupów aparaturowych. Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z oferty Uczelnianego Centrum Aparaturowego, w tym badaczy planujących projekty NCN, jak również osoby kierujące już przyznanymi projektami, zapraszam do kontaktu (e-mail: kksiazek@ump.edu.pl; telefon: 61 854-76-61 lub 61 854-92-99).

Uczelniane Centrum Aparaturowe - Jesteśmy, aby pomagać!

Prof. dr hab. Krzysztof Książek

  Dane podmiotu / jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN.

Kontakt

Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl