Konferencje i szkolenia

 

III Konferencja Rak Piersi - Onkologia i Plastyka

Baner

W programie III Konferencji Rak Piersi - Onkologia i Plastyka zaplanowano m.in. sesje: Top problems, Zabiegi rekonstrukcyjne, HER2 - dodatni rak piersi, Sesja prawna, Chirurgia zmian niepalpacyjnych w gruczole piersiowym, Rak piersi u kobiety w wieku rozrodczym, Rekonstrukcje prepektoralne, Chirurgia Onkoplastyczna - kwadrant po kwadrancie, Sesja genetyczna, Hormonozależny rak piersi.

Dzięki obecności znamienitych ekspertów, zarówno z Polski jak i z zagranicy uczestnicy poznają odpowiedzi na pytania: Czy możemy spodziewać się zmian w finansowaniu procedur związanych z Chirurgią Piersi? Organizacje pacjenckie a rak piersi - jak to działa dziś? Kształcenie w zakresie mikrochirurgii - gdzie jesteśmy, jaki to problem? Zabiegi rekonstrukcyjne a radioterapia - co wiemy? Umowy kontraktowe lekarzy - na co zwracać uwagę - zagrożenia - wybrane zagadnienia? Czy typ implantu ma tutaj potencjalne znaczenie? Czy kolejność leczenia zaawansowanego hormonozależnego raka piersi ma znaczenie?

Konferencja odbędzie się w Poznaniu 21-22 września 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie wydarzenia:
https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=841&p=512

Ogólnopolska Konferencja "Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku"

Baner

Drodzy Państwo!

Człowiek separuje się od innych Zwierząt na poziomie mentalnym i społecznym, poddając je różnego rodzaju praktykom, które w finalnym efekcie, mają podnosić dobrostan samego człowieka. Co z innymi podmiotami? W cyklu konferencji zatytułowanych łączącym je tytułem „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku” poddajemy tę rzeczywistość pogłębionej refleksji. Obecna edycja uzyskała uszczegółowienie opisane z dylematem „Bezpieczeństwo czy zniewolenie?".

Społeczna percepcja różnego rodzaju działań jest dwoista, z jednej strony budzi konotacje pozytywne- hodowla, ochrona. Z drugiej negatywne - eksploatacja uwięzienie), stąd warto jej się bliżej przyjrzeć.

Zapraszając Państwa na trzecią edycję konferencji, liczymy na burzliwe dyskusje i inspirujące głosy. W głównej mierze pragniemy się skupić na tematyce współpracy ze zwierzętami podczas terapii, eksperymentach naukowych z wykorzystaniem modelu zwierzęcego, etycznych i ekologicznych konsekwencjach traktowania zwierząt jako towaru, a także problemami związanymi z myślistwem. Planujemy wykłady plenarne, doniesienia ustne, sesje plakatowe oraz warsztaty szkoleniowe. Przewidujemy także organizację panelu dyskusyjnego z udziałem ekspertów do spraw żywienia oraz osób czynnie uczestniczących w działaniach organizacji prozwierzęcych.

» Więcej informacji: www.praktykiwobeczwierzat.pl


W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Hanna Mamzer

Konferencja “Ethics and the Law in Medicine - in Research and Healthcare”

Plakat

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Lekarski II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz
Instytut Historii, Filozofii i Etyki Medycyny Uniwersytetu w Ulm

mają zaszczyt zaprosić wszystkich pracowników i studentów UMP do udziału w międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji z motywem przewodnim

“Ethics and the Law in Medicine - in Research and Healthcare”,

poświęconej bioetycznym i prawnym zagadnieniom w badaniach klinicznych w Polsce i w Niemczech.

  • 27 czerwca 2018 r. godz. 13.30
    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
    Sala Senatu Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1
  • 28 czerwca 2018 r. godz. 9.00
    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    Centrum Kongresowo-Dydaktyczne CKD, ul. Przybyszewskiego 37a

Konferencja odbędzie się w językach angielskim i niemieckim. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Rejestracja online do dnia 31maja roku: bitly.com/ethics-medlaw

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ethics.medlaw@gmail.com

Mamy nadzieję, że dwa dni konferencji spędzimy w miłej atmosferze na dyskusjach naukowych i spotkaniach towarzyskich z polskimi i niemieckimi kolegami.


Z wyrazami szacunku,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
dr hab. Elżbieta Paszyńska (UMP)
dr hab. Joanna Długosz (UAM)

III Konferencja Edukacyjno-Szkoleniowa "Zioła na cztery pory roku jesień - zima"

Katedra i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych naturalnymi środkami leczniczymi i kosmetycznymi na III Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową "Zioła na cztery pory roku jesień - zima", która odbędzie się 22 września 2018 r.

» Formularz zgłoszeniowy

Plakat

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym"

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 19 października 2018 roku (piątek), pod patronatem JM Rektora UMP prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego i Dziekana Wydziału Lekarskiego II prof. dra hab. Zbigniewa Krasińskiego, w Collegium Stomatologicum Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przy ul. Bukowskiej 70, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Estetyka twarzy wspierana zabiegami medycyny estetycznej - w ujęciu interdyscyplinarnym".

Organizatorami wydarzenia są jednostki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji z Pracownią Estetyki Twarzy, Katedra i Klinika Dermatologii oraz Studia Podyplomowe "Estetyka Twarzy" Wydziału Lekarskiego II UMP.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji, która ma za zadanie wymianę doświadczeń, a także poszukiwanie i promowanie nowych metod diagnozowania i rewitalizacji skóry twarzy. Dostrzegając potrzebę współpracy poprzez prezentowanie własnych osiągnięć naukowo-badawczych w formie ustnej lub plakatowej, czynny udział jest zawsze mile widziany. Równocześnie zachęcamy do nadsyłania prac badawczo-naukowych, z możliwością publikacji w nowopowstałym uniwersyteckim czasopiśmie - "Journal of Face Aesthetics".

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

» Szczegółowe informacje: www.estetyka2018.bok-ump.pl

Będzie nam miło spotkać się z Państwem.


W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Lekarz jako autor i bohater literacki"

Szanowni Państwo!

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Dolnośląska Izba Lekarska zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

Lekarz jako autor i bohater literacki

Jednym z jej celów jest zaprezentowanie dorobku pisarzy polskich i zagranicznych, dawnych i współczesnych, którzy wzbogacając dokonania piśmiennictwa artystycznego i będąc aktywnymi uczestnikami ruchu literackiego reprezentują zarazem stan lekarski; wielu z nich nie porzuciło medycyny nawet po osiągnięciu sukcesu literackiego.

Inny cel to analiza wybranych tekstów literackich różnych epok przedstawiających postaci lekarzy. Przedmiotem badań może być zarówno twórczość autorów, których dzieła należą do kanonu danej literatury narodowej, jak i dorobek pisarzy mniej znanych bądź zapomnianych; mile widziane będą też analizy tekstów biograficznych i autobiograficznych przybliżających sylwetki piszących medyków.

Do udziału w konferencji zapraszamy lekarzy, historyków medycyny, literaturoznawców, a także przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych.

Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w sali wykładowej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu.

Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 300 PLN.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie, zeskanowanie i przesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres: dariusz.lewera@egora.pl, bądź jego oryginału na adres: Edward Białek, Uniwersytet Wrocławski, plac Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław.

» Formularz zgłoszeniowy


Z wyrazami szacunku

dr Dariusz Lewera
Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji

prof. dr hab. Edward Białek
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych "Współczesna Położna w Nauce i Praktyce"

X Międzynarodowa Konferencja dla Położnych pod patronatem JM Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchały

Współczesna Położna w Nauce i Praktyce

Termin:
19-20 października 2018 r.

Miejsce:
Hotel Dal
ul. Czarny Dwór 4, Gdańsk

Konferencja dedykowana jest dla wszystkich środowisk, które w swojej pracy mają lub będą miały kontakt z noworodkiem, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą oraz kobietą z problemami ginekologicznymi na każdym etapie życia.

Jest to wydarzenie międzynarodowe, na które pragniemy zaprosić wybitnych wykładowców, którzy pomogą Państwu rozbudować, utrwalić i uaktualnić wiedzę w zakresie położnictwa, ginekologii i neonatologii. Przekonani jesteśmy, że jak przy każdej edycji, tak i tym razem, zagwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny spotkań przy jak najlepszej atmosferze.

Organizatorzy:
- Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego, Gdański Uniwersytet Medyczny
- Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

» Komunikat I

 

Kontakt

Biuro Organizacji Konferencji CKD
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel./fax: 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl
www.konferencje.ump.edu.pl

Zobacz także