Programy badawcze

Krajowe programy badawcze:
Narodowe Centrum Nauki
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Inne

 

 

 

Kontakt

Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Zobacz także