Unia Europejska


» Zakres prac Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

» Regulamin projektów WPI finansowanych z Unii Europejskiej

» Regulamin składania wniosków finansowanych z Unii Europejskiej

» Karta projektu

» Możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020


Projekty realizowaneProjekty zrealizowane
Centrum Symulacji Medycznej


KONTAKT:

Dział Nauki, Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą
ul. Fredy 10
61-701 Poznań

Kierownik Działu
mgr Karolina Michalak
tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

mgr Paula Chwiej
tel. 61 854-62-94
e-mail:  pchwiej@ump.edu.pl

mgr Aleksandra Lewandowska
tel. 61 854-60-33
e-mail:  a.lewandowska@ump.edu.pl

Zdzisław Podrez
tel.: 61 854-60-54
e-mail: zpodrez@ump.edu.pl

mgr Paulina Kobelska
tel.: 61 854-61-04
e-mail: pkobelska@ump.edu.pl

mgr Patrycja Makowska
tel.: 61 854-60-33
e-mail: makowska@ump.edu.pl
(urlop wychowawczy)

Anita Nowakowska
tel.: 61 854-60-53
e-mail: anitanowakowska@ump.edu.pl

mgr Izabela Waloszczyk
tel.: 61 854-60-53
e-mail: iwaloszczyk@ump.edu.pl

mgr Natalia Kuźniak
tel.61 854-60-41
e-mail: nkuzniak@ump.edu.pl

mgr Dorota Maciejewska
tel.61 854-62-91
e-mail: dmaciejewska@ump.edu.pl

mgr Agata Nowicka
tel. 61 854-62-27
e-mail: agatanowicka@ump.edu.pl


Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą

Kierownik Sekcji
mgr Bożena Raducha
tel. 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel. 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel. 61 854-60-34
e-mail: mrolska@ump.edu.pl


Sekretariat Komisji Bioetycznej przy UMP
ul. Bukowska 70
piętro I, pok. A204

mgr inż. Barbara Undrych
tel.: 61 854-62-51 lub 61 854-73-36
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

 

Zobacz także