Unia Europejska


» Zakres prac Działu Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

» Regulamin projektów WPI finansowanych z Unii Europejskiej

» Regulamin składania wniosków finansowanych z Unii Europejskiej

» Karta projektu

» Możliwości dofinansowania projektów UMP w ramach funduszy strukturalnych 2014-2020


Projekty realizowaneProjekty zrealizowane
Horyzont 2020
Centrum Symulacji Medycznej

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
fax: 61 854-61-07

Kierownik:
mgr Karolina Michalak

tel.: 61 854-60-54
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl

Sekcja Pozyskiwania Grantów (DNIG)
mgr Paulina Kobelska

tel.: 61 854-61-04
e-mail: pkobelska@ump.edu.pl
mgr Agnieszka Kozakiewicz
tel.: 61 854-62-94
e-mail: akozakiewicz@ump.edu.pl
mgr Władysław Miłosz
tel.: 61 854-62-94
e-mail: wmilosz@ump.edu.pl
Zdzisław Podrez
tel.: 61 854-60-54
e-mail: zpodrez@ump.edu.pl

Sekcja Zarządzania Projektami (DNIN)
mgr Patrycja Makowska
tel.: 61 854-62-66
e-mail: makowska@ump.edu.pl
Anita Nowakowska
tel. 61 854-60-53 e-mail:anitanowakowska@ump.edu.pl
mgr Izabela Waloszczyk
tel.: 61 854-60-53
e-mail: iwaloszczyk@ump.edu.pl

Sekcja ds. Wsparcia Nauki (DNIO)
mgr inż. Barbara Undrych

tel.: 61 854-62-51
e-mail: bundrych@ump.edu.pl

Zobacz także