Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
WYNIKI KONKURSÓW

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dorosłych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Farmakologii - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na trzy stanowiska asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na dwa stanowiska wykładowcy w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs

na stanowisko starszego wykładowcy w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnatrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.06.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora zwyczajnego w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 04.06.2021 r.

 
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Patologii i Profilaktyki Nowotworów

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Anatomii Prawidlowej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursoej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Kliniki Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Neuroradiologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 21.05.2021 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Alergicznych i Zawodowych Chorób Skóry

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Skład Komisji Konkursowej

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.05.2021 r.

 
 
 
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Księgowy/Księgowa w Sekcji Należności

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.07.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. pozyskiwania i realizacji projektów

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 11.07.2021

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko:

Rzemieślnik - pracownik gospodarczy

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: oferta bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

w Mobilnym Punkcie Pobrań DRIVE THRU

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Biolog molekularny

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Diagnosta laboratoryjny

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko wykładowcy w Zakladzie Ratownictwa Medycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko wykładowcy w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na dwa stanowiska asystenta w Zakładzie Patofizjologii Starzenia i Chorób Cywilizacyjnych

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje