Aktualności

Rozmawiali o najnowszych trendach w farmakoekonomice

Dnia 18 listopada 2016 r. w gmachu Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odbyła się IV...

Nagrody Ministra Zdrowia

W trakcie listopadowego posiedzenia Senatu Uczelni, zasłużeni pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu otrzymali Nagrody Ministra...

Biała Sobota

Uniwersytet Medyczny: studenci - seniorom. Zapraszamy osoby starsze oraz ich opiekunów. Jak pokazują badania, niedodiagnozowanie osób...

Obszary wiedzy, dziedziny i dyscypliny - nowe uprawnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule...

Archiwum

Kategorie