Wydziały i jednostki

Wydziały

Wydział Lekarski IWydział Lekarski II

Wydział FarmaceutycznyWydział Nauk o Zdrowiu


Jednostki

Jednostki wydziałoweJednostki ogólnouczelniane

Inne jednostki organizacyjne

 

Dziekanaty:

Wydział Lekarski
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-75-30, 854-75-31, 854-75-32
e-mail: biurodziekanawl@ump.edu.pl

Wydział Medyczny
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-31
fax: 61 854-71-33
e-mail: dwmed@ump.edu.pl

Wydział Farmaceutyczny
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-74-94, 854-74-95, 854-74-96
e-mail: bodwf@ump.edu.pl

Wydział Nauk o Zdrowiu
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-75-33, 854-75-36, 854-71-37
e-mail: dziekanwnoz@ump.edu.pl

Zobacz także