Wydawnictwa

Wydawnictwo Naukowe UMP:
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań, skrzydło D1
tel.: 61 854-71-52
fax: 61 854-71-51
e-mail: wydawnictwo@ump.edu.pl
www.wydawnictwo.ump.edu.pl
Punkt Sprzedaży Wydawnictw Naukowych:
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań, skrzydło D1, pokój D136
tel./fax: 61 854-74-14
e-mail: sprzedazwydawnictw@ump.edu.pl
Lp. Tytuł czasopisma:
1. Fakty UMP
2. Journal of Medical Science
3. Journal of Face Aesthetics
4. Pielęgniarstwo Polskie
5. Dental Forum
6. Puls UM

 

Fakty UMP

Zdjęcie

Więcej informacji:
www.ump.edu.pl/fakty-ump

Journal of Medical Science

Zdjęcie

Więcej informacji:
www.jms.ump.edu.pl