Harmonogram roku akademickiego 2023/2024

Semestr zimowy

Zajęcia dydaktyczne od 2 października 2023 r. do 11 lutego 2024 r.
Przerwa świąteczna  od 23 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r.
Przerwa semestralna od 12 do 18 lutego 2024 r.

Semestr letni

Zajęcia dydaktyczne od 19 lutego do 30 czerwca 2024 r.
Przerwa świąteczna od 27 marca do 2 kwietnia 2024 r.
Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 30 września 2024 r.

Dni rektorskie

3 października 2023 r. - uroczysta inauguracja roku akademickiego
2 i 3 listopada 2023 r.
2 maja 2024 r.
15 maja 2024 r. - Dzień Kultury Fizycznej
31 maja 2024 r.

 

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
mgr Beata Adamczak
e-mail: dydaktyka@ump.edu.pl
tel.: 61 854-75-38

Zobacz także