Praca w UMP

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
WYNIKI KONKURSÓW

OFERTY PRACY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Fizjologii - zatrudnienie w wymiarze 3 /4 etau

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 25.11.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 13.11.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

instruktora w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Klinice Zdrowia Matki i Dziecka

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 27.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze i Zakladzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni - pracownik dydaktyczny w Klinice Perinatologii i Ginekologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni - pracownik dydaktyczny w Zakładzie Symulacji Medycznej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni w Zakładzie Immunologii Nowotworów

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze i Zakladzie Mikrobiologii Lekarskiej - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej - zatrudnienie w wymiarze 9 / 10 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 01.10.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo
w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 3.09.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Grup Ryzyka

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Filozofii Medycyny i Bioetyki

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko instruktora w Zakładzie Fizjoterapii

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.08.2020 r.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Immunologii Nowotworów

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 17.08.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

dwa stanowiska profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Klinice Kardiologii Dziecięcej - zatrudnienie w wymiarze 6 / 10 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 22.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży - zatrudnienie w wymiarze 3 / 4 etatu

na Wydziale Medycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 10.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze i Zakaldzie Technologii Postaci Leku

na Wydziale Faramceutycznym
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.06.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 26.06.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Onkologii

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.06.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko profesora uczelni w Katedrze i Zakładzie Genatyki Medycznej - zatrudnienie w wymiarze 1  / 5 etatu

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.06.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.06.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko wykładowcy w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 18.06.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na

stanowisko asystenta w Katedrze Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 08.06.2020 r.

KONKURSY NA FUNKCJE KIEROWNIKÓW
 

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza

konkurs na powierzenie funkcji kierownika Zakładu Terapii Zajęciowej

na Wydziale Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

» Komisja konkursowa

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

OFERTY PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. kadrowych w Dziale Spraw Pracowniczych

Szczególy oferty

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 29.11.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

w Mobilnym Punkcie Pobrań DRIVE THRU

Szczególy oferty

Oferta pracy bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Biolog molekularny

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Diagnosta laboratoryjny

Szczegóły oferty

Oferta pracy bezterminowa

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Zamówień Publicznych

» Szczegołowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 06.10.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. organizacyjno - prawnych

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.08.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Biurze Obsługi Dziekana

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.07.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Uniwersyteckim Centrum Obsługi Studenta

Szczegółowe infromacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 31.07.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Finansowego

» Szczególowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 14.07.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik naukowo - techniczny w Uczelnianym Centrum Aparaturowym

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.06.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Inspektor nadzoru budowlanego

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 15.06.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjno – biurowy w Biurze Rekrutacji

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 24.05.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.04.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Zastępca Głównego Księgowego

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 30.03.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. bhp/Inspektor bhp

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Kontrolingu inwestycyjnego w Dziale Kontrolingu

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 28.02.2020 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny

Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 07.01.2020 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych i Kaształcenia Ustawicznego

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2019 r.

Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Działu Eksploatacji Obiektów

» Szczegółowe informacje

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 19.12.2019 r.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. projektów w Dziale Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 31.12.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista inżynieryjno - techniczny w Klinice Perinatologii i Ginekologii Ginekologiczno - Położniczego Szpitala

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 01.12.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. płac

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 25.11.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Inspektor Nadzoru Branży Elektrycznej

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.11.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Obsługi Zakupów

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.11.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista naukowo - techniczny w Zakładzie Genetyki w Psychiatrii

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 18.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Sekcji ds. Środków Trwałych i Inwestycji w Dziale Księgowości

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Księgowy/Księgowa w Zespole Zobowiązań

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Inspektor Nadzoru w Dziale Inwestycyjno - Technicznym

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 13.09.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik inżynieryjno - techniczny w Katedrze Biofizyki

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 13.09.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds.helpdesk

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 18.08.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Pracownik administracyjny w Dziale Spraw Pracowniczych

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 28.06.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista administracyjny w Dziale Analiz i Rozwoju

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem:24.06.2019

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Działu Obsługi Korespondencji i Obiegu Dokumentów

Szczegółowe informacje

Termin składania ofert upływa z dniem: 05.05.2019 r.

WYNIKI KONKURSÓW

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

na Wydziale Farmaceutycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko wykładowcy w Klinice Rehabilitacji

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny laboratoryjnej

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

na Wydziale Medycznym

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

 

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze Auksologii Klinicznej i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko wykładowcy w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Katedrze i Klinice Technologii Postaci Leku

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko asystenta Katedrze i Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje

 

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko adiunkta w Katedrze i Klinice Onkologii

na Wydziale Lekarskim

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Szczegółowe informacje