PoMost

Wymiana międzyuczelniana w kręgu poznańskich uczelni w ramach programu PoMost umożliwi studentom realizację wybranego przedmiotu (za wyjątkiem zajęć WF i z języków obcych) na innej uczelni w Poznaniu. Porozumienie w sprawie wymiennego kształcenia studentów pomiędzy partnerskimi uczelniami Miasta Poznania zawarły uczelnie Miasta Poznania. To wyjątkowa szansa na rozwój nowych perspektyw naukowych i eksplorację obszarów niedostępnych na macierzystych uczelniach.

W programie uczestniczą następujące uczelnie miasta Poznania:

  1. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  3. Politechnika Poznańska 
  4. Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
  5. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  6. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
  8. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Władze rektorskieRada Uczelni

Kontakt:

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel.: 61 854-75-00 / 854-75-38
e-mail: pomost@ump.edu.pl