Wzory dyplomów

Zgodnie z treścią Uchwały Senatu UMP nr 104/2021 z 23 czerwca 2021 r., na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wprowadzone zostały nowe wzory dyplomów ukończenia studiów. Dokumenty te, spełniają wszystkie kryteria określone w ustawie o dokumentach publicznych.

Poniżej znajdą Państwo:

Wzory dyplomów ukończenia studiów wydawane przez UMP od 28 czerwca 2021 r.

Data wprowadzenia wzoru dyplomu do obrotu prawnego: 28.06.2021 r.
Data rozpoczęcia wydawania dyplomu według powyższego wzoru: 28.06.2021 r.
Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: