NIE DAMY SIĘ W UMP

Aktualności

Nie damy się w UMP. Dziennik stanu epidemii koronawirusa

Nie damy się w UMP. Dziennik stanu...

Szanowni Państwo, Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu! W ostatnich dniach poznaliśmy skład Senatu kadencji 2020-2024. Wybrano 12 osób z grona profesorów, 5 osób z grupy pozostałych nauczycieli akademickich oraz jedną osobę z grona pracowników administracji, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych i biblioteki. Szczegóły podano w komunikacie nr 26 Uczelnianej Komisji Wyborczej. Swojego wyboru dokonali również studenci, którzy wskazali ze swojego grona 4 osoby, które wraz z Panem Rektorem i przedstawicielem Samorządu Doktorantów ustanowią finalny - 24-osobowy skład tego najwyższego w naszej Uczelni gremium.

Sytuacja epidemiologiczna - nowe wytyczne

Sytuacja epidemiologiczna - nowe...

Szanowni Pracownicy i Studenci Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od soboty, dnia 17 października br., w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Ich konsekwencje dotyczą także życia naszej społeczności, a w szczególności dydaktyki.

Zbadaj się! UMP w walce z SARS-CoV-2

Zbadaj się! UMP w walce z SARS-CoV-2

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uruchomił laboratorium diagnostyczne wykonujące badania PCR w kierunku wirusa SARS-CoV-2, wprowadził serologiczne badania identyfikujące przeciwciała IgA i IgG, specyficzne dla koronawirusa SARS-CoV-2 oraz otworzył pierwszy w Poznaniu i Wielkopolsce BEZPŁATNY punkt pobrań drive-thru.

Nagroda naukowa imienia Mikołaja Kopernika

Nagroda naukowa imienia Mikołaja...

W dniu 22 września 2020 r. Rada Polskiej Akademii Umiejętności podjęła uchwałę o przyznaniu tegorocznej Nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika. Zgodnie z uchwałą nagrodę w dziedzinie medycyny otrzymał zespół w składzie: prof. dr hab. Marek Ruchała, dr Martyna Borowczyk, dr Bartłomiej Budny, dr hab. Rafał Czepczyński, dr Małgorzata Kałużna, dr hab. Nadia Sawicka-Gutaj, prof. dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska, dr Kosma Woliński, prof. dr hab. Katarzyna Ziemnicka.

Naukowiec UMP współautorem patentu

Naukowiec UMP współautorem patentu

W celu wsparcia wysiłków na rzecz przeciwdziałania pandemii COVID-19 zespół naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z udziałem międzynarodowym, opracował „Urządzenie izolujące pacjenta z podejrzeniem choroby zakaźnej”, które posiada zgłoszenie do Urzędu Patentowego. Pracom badaczy przewodniczył dr hab. n. med. Łukasz Szarpak z Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W opracowanie urządzenia zaangażowany był również dr n. o zdr. Marek Dąbrowski z Zakładu Edukacji Medycznej, Katedra Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ambasador regionu

Ambasador regionu

Z satysfakcją informujemy, że w trakcie trwającego Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast #EURegionsWeek w dniu 14 października odbyło się wydarzenie "Communicating Science #EngageAudience" (Komunikacja naukowa #ZaangażowaćOdbiorców), współorganizowane przez Biuro Wielkopolski w Brukseli.

Zobacz więcej aktualności
+ Zgłoś wydarzenie