< Cofnij

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Położnych

W dniu 26 czerwca 2024 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Położnych podczas którego wybrano nowe władze.

Wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych została wybrana dr hab. Beata Pięta, prof. UM, Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa.

W poprzednich dwóch kadencjach Pani Profesor pełniła funkcję Prezesa ZG PTPoł. Ponownie została obdarzona zaufaniem środowiska polskich Położnych.

Celem Polskiego Towarzystwa Położnych jest m.in:

dr hab. Beata Pięta, prof. UM